FLOTTE HAGEMØBLER - SJEKK UTVALGET OG PRISENE

MØBELTREKK

Selv om de fleste hagemøblene er i robuste materialer som tåler mye, blir alle materialer likevel påvirket av UV-stråling, temperatursvingninger, forurensning etc. Derfor anbefaler vi å bruke møbeltrekk når møblene ikke er i bruk. Det er viktig å sørge for god lufting under trekket, for å unngå kondens.